Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 14 - Điện Hoa Thủ Đức