Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc – Mẫu 23 - Điện Hoa Thủ Đức