Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 19 - Điện Hoa Thủ Đức