Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 8 - Điện Hoa Thủ Đức