Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 12 - Điện Hoa Thủ Đức