Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 18 - Điện Hoa Thủ Đức