Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 3 - Điện Hoa Thủ Đức