Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 10 - Điện Hoa Thủ Đức