Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc – Mẫu 21 - Điện Hoa Thủ Đức