Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 13 - Điện Hoa Thủ Đức