Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 5 - Điện Hoa Thủ Đức