Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 11 - Điện Hoa Thủ Đức