Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 15 - Điện Hoa Thủ Đức