Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 4 - Điện Hoa Thủ Đức