Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 16 - Điện Hoa Thủ Đức