Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 6 - Điện Hoa Thủ Đức