Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 1 - Điện Hoa Thủ Đức