Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 20 - Điện Hoa Thủ Đức