Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 2 - Điện Hoa Thủ Đức