Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 17 - Điện Hoa Thủ Đức