Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 9 - Điện Hoa Thủ Đức