Hoa Sinh Nhật, Đám Tiệc - Mẫu 7 - Điện Hoa Thủ Đức